Kiryoku Ryu

Foto's Kipetentje (oktober 2011)

Kiryoku Ryu - Kenpo Jiu Jitsu - Wilsele