Kiryoku Ryu

Foto's Kipetentje (oktober 2009)

Kiryoku Ryu - Kenpo Jiu Jitsu - Wilsele